Donderdagavond 27 december jongstleden is er door 30 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5329 punten was Eeltje Wijnja die avond aan de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Ben Schoots 5183, Sienie Dunnik 5084, Gerard Voorn 5007, Jan van Heerde 4966, Jan de Putter 4963, Henry Schraven 4962 en Aart Krooneman 4941.

Donderdag 3 januari aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 3e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2018-2019, met 34 leden in kompetitie: Jan van Heerde 21.331, Sander van de Veen 21.009, Gerrie Vinke 20.725, Sienie Dunnik 20.541, Ep Vinke 20.360, Willem Sluijter 20.174, Karl Veneman 19.990, Albert van Egteren 19.958, Dirk Jan ter Velde 19.897 en Wim Ruitenberg 19.808.