svthardeDonderdagavond 22 september jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5543 punten was Jan Hammers die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Henry Schraven 5467, Dirk Jan ter Velde 5146, Albert van Egteren 5085, Henk Westerhuis 5061, John Koning 5044, Gerrie Vinke 5039, Henk Schenk 5035 en Eeltje Wijnja 5030.

Donderdag 29 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.