Donderdagavond 27 september jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5537 punten was Sienie Dunnik die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Peter van der Burg 5250, Jan Dunnik 5083, Karl Veneman 4981, Jan de Putter 4979, Arris Klein 4972, Wim van Es 4900 en Teun van Dorp 4881.

Donderdag 4 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.