Donderdagavond 28 september jongstleden is er door 33 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de hoge score van 6209 punten was Ben Schoots die avond veruit de beste. Dit zijn de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Anneke Wegh 5730, Peter van der burg 5724, Henk Westerhuis 5382, Sienie Dunnik 5182, Dirk Fransman 5129, Wim van de worp 5053 en Fokke Krottje 4990.
Donderdag 5 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.