svthardeDonderdagavond 29 september jongstleden is er door 42 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5591 punten was Anton van der Biezen die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Brand Doornewaard 5543, Jan van Heerde 5352, Annie Bruijnes 5166, Wim van de Worp 5071, Eeltje Wijnja 5021, Rineke Faber 5020, Peter van der Burg 4904, Jan Hammers 4896, Albert van Egteren 4827 en Fokke Krottje 4803.

Donderdag 6 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.