svthardeDonderdag 4 december jongstleden is er door 48 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5732 punten was Henry Schraven die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Huib Bruijnes 5461, Lub van de Schootbrugge 5445, Aart Krooneman 5305, Wim van de Worp 5217, Annie Bruijnes 5200, Mien Zwerus 5116, Anton van der Biezen 5068, Jan Dunnik 5039, Hendrikus Bultman 5036, Eeltje Wijnja 4998 en Dave Sjerp 4988.
Donderdag 11 december aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.