svthardeDonderdag 27 november jongstleden is er door 46 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5696 punten was Albert van Egteren die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Regina Harderwijk 5292, Willem Sluijter 5251, Yvonne Stobbelaar 5236, Jan Dunnik 5228, Puck van Driesten 5025, Arris Klein 4994, Lub van de Schootbrugge 4946, Dave Sjerp 4942, Peter van der Burg 4940, Aart Krooneman 4909 en Gerrie Hasper 4841.

Donderdag 4 december aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.