Donderdagavond 7 december jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5703 punten was John Koning die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Brand Doornewaard 5320, Dirk Jan ter Velde 5276, Huib Bruijnes 5275, Gerrie Vinke 5249, Wim van de Worp 5174, Dirk Fransman 5064 en Jan de Putter 4979.
Donderdag 14 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.