Donderdagavond 7 februari jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6000 punten was Wim van Es die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Yvonne Stobbelaar 5467, Arris Klein 5460, Wim Schaap 5346, Ep Vike 5321, Brand Doornewaard 5239, Henry Schraven 5098 en Sander van de Veen 5081.
Donderdag 14 februari aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 4e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2018-2019, met 33 leden in kompetitie: Gerrie Vinke 20.627, Dirk Fransman 20.212, Willem Sluijter 20.114, Peter van der Burg 19.903, Henk Schenk 19.782, Gerrit ten Cate 19.697, Sienie Dunnik 19.573, Eeltje Wijnja 19.571, Wim Ruitenberg 19.538 en Aart Krooneman 19.432.