Donderdagavond 7 september jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de zeer hoge score van 6571 punten was Sander van de Veen die avond veruit de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Sienie Dunnik 5785, Fokke Krottje 5494, Willem Sluijter 5275, John Koning 5228, Aart Krooneman 5141, Gerrie Vinke 5061, Jan van Heerde 5033 en Jenny Pannekoek 4963.
Donderdag 14 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.