svthardeDonderdagavond 8 september jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5833 punten was Brand Doornewaard die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Henk Schenk 5632, Sienie Dunnik 5581, Ep Vinke 5377, Eeltje Wijnja 5275, Dirk Jan ter Velde 5263, Gert Drost 5254, Dirk Fransman 5244 en Annie Bruijnes 5151.
Donderdag 15 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.