svthardeDinsdagavond 22 decmber jongstleden is er door 30 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5808 punten was David Sjerp die avond de beste. Dit zijn de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Aart Krooneman 5362, Henk Schenk 5341, Ep Vinke 5254, Rineke Faber 5248, Anneke Wegh 5074, Bertus van Emst 5062 en Jan van Heerde 5044.

Woensdag (!) (in verband met oudjaarsdag) 30 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.