Dinsdagavond (i.v.m. Hemelvaartsdag) 8 mei jongstleden is er door 26 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5573 punten was Dirk Fransman die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Aart Krooneman 5263, Jan van Heerde 5073, Eeltje Wijnja 5066, Henk Schenk 4935, Wim van de Worp 4904 en Gerrit ten Cate 4871.

Donderdag 17 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.