Donderdagavond 1 maart jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5670 punten was Albert van Egteren die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Henk Schenk 5619, Wim van Es 5472, Karl Veneman 5389, Sander van de Veen 5282, Dirk Jan ter Velde 5238, Jenny Pannekoek 5175, Ben Schoots 5090 en Gerrit Wolf 5077.
Donderdag 8 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.