Donderdagavond 10 oktober jongstleden is er door 29 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de zeer hoge score van 6293 punten was Eeltje Wijnja die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Rineke Faber 5303, Huib Bruijnes 5186, Dirk Jan ter Velde 5142, Gert Drost 5066, Jan van Heerde 5032 en Brand Doornewaard 4977.

Donderdag 17 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe  leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.