Donderdagavond 12 september jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5783 punten was Eeltje Wijnja die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Dirk Jan ter Velde 5541, Huib Bruijnes 5334, Gerrit ten Cate 5300, Anneke Koning 5205, Henk Schenk 5155, Wim van Es 5139, Rineke Faber 5108 en Hendrik Leusink 5073.
Donderdag 19 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.