svthardeDonderdagavond 13 oktober jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5605 punten was Jan Hammers die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Willem van Suijdam 5291, Dirk Jan ter Velde 5283, Jannie Harderwijk 5197, Henk Schenk 5172, Ben Schoots 5104, Gerrit Knikker 5078, Jan de Putter 5048 en Fokke Krottje 4965.

Donderdag 20 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.