Donderdagavond 14 februari jongstleden is er door 29 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5450 punten was Sienie Dunnik die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Yvonne Stobbelaar 5281, Jenny Pannekoek 5169, Peter van der Burg 5156, Jan Dunnik 5099, Aart Krooneman 5050 en Willem van Suijdam 5047.

Donderdag 21 februari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.