Donderdagavond 14 september jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5693 punten was Gert Drost die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jakob Berghorst 5547, Jan de Putter 5417, Ben Schoots 5220, Yvonne Stobbelaar 5175, Wim van Es 5139, Aart Krooneman en Anneke Wegh 5129 en John Koning 4983.
Donderdag 21 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.