Donderdagavond 15 februari jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6043 punten was Willem van Suijdam die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Huib Bruijnes 5876, Hendrik Jan Groothuis 5283, Wim van Es 5174, Jannie Harderwijk 5148, Henk Westerhuis 5050 en Brand Doornewaard 4970.

Donderdag 22 februari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.