Donderdagavond 16 mei jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5778 punten was Gerard Voorn die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: John Koning 5407, Peter van der Burg 5313, Aart Krooneman 5244, Ep Vinke 5201, Wim Ruitenberg 5128 en Hendrik Jan Groothuis 5048.

Donderdag 23 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.