Donderdagavond 18 april jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5577 punten was Dirk Jan ter Velde die avond net aan de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Yvonne Stobbelaar 5526, Jakob Berghorst 5524, Willem van Suijdam 5219, Peter van der Burg 5143, Jan Dunnik 5113, Gert Drost 4995, Henk Schenk 4973 en Hendrik Jan Groothuis 4893.

Donderdag 25 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.