svthardeDonderdagavond 19 mei jongstleden is er door 38 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. Met de score van 5566 punten was Dirk Fransman die avond de beste.

Dit zijn de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Rineke Faber 5509, Jan Dunnik 5343, Yvonne Stobbelaar 5257, Willem Sluijter 5179, Anton van der Biezen 5177, Dirk Jan ter Velde 5160, Gerrit Wolf 5046, Aart Krooneman 492 1 en Fokke Krottje 4893.

Donderdag 26 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.