Werkgroep_20160111Op woensdag 11 mei j.l. zijn de resultaten van de LetzBuzz enquête over de toekomst van ’t Harde bekend geworden. Bijna 350 Hardenezen hebben hun mening gegeven en hun wensen geuit. Niet verwonderlijk is dat de wens om een gezellig winkel- cq dorpshart te creëren bovenaan staat.
Binnen het thema Wonen, zorg en welzijn is het ontbreken van zo’n ontmoetingsplek wellicht ook de reden dat saamhorigheid laag scoort. Toch woont het grootste deel van de bevolking met tevredenheid op ’t Harde. Het station, de A28 en vooral de rust in de natuur worden hoog gewaardeerd. Natuurlijk zijn er ook zorgen over de onveilige Eperweg, de bibliotheek, het zwembad en het MFC. Er werd geconstateerd dat er nog veel valt te verbeteren aan de paramedische zorg en dan met name de mogelijkheden om bloed af nemen voor de ziekenhuizen in Zwolle en Harderwijk. Het ontbreken van voldoende mogelijkheden voor naschoolse opvang lijkt een struikelblok voor jonge gezinnen om zich op ’t Harde te vestigen in combinatie met de beperkte beschikbare woningen met een lage instapdrempel.

Met de jaren is de, vroeger zo duidelijke identiteit, met de kazernes sterk verwaterd. Een aantal mensen heeft wel ideeën hoe die deels te herstellen.

Qua Natuur en omgeving wil het merendeel geen ontwikkelingen in het buitengebied of in de groenstroken, maar een natuurspeeltuin zou wel een aanwinst zijn. De braakliggende terreinen, zoals het voormalige Poshuis, zijn een doorn in het oog. Permanente oplossingen als opvang van statushouders, sociale woningen of tijdelijke oplossingen als crossbaan, openlucht (film)theater, terrasje in een plantsoen maken het dorp een stuk aantrekkelijker.

Economie en toerisme krijgen een impuls met de tweede supermarkt , een non food discounter en kleinere winkels als een schoenmaker, opticien en kleding. Behalve de natuur, de landgoederen en enkele rijksmonumenten biedt ’t Harde weinig voor de toerist. Het is volgens velen van belang het centrum zo spoedig mogelijk gezellig te maken met terrasjes bij een café, een ijssalon, lunchroom of brasserie. Ook kunnen meer wandel- en fiets routes worden uitgezet om de toerist ook op ’t Harde te laten verpozen.

De Hardenees vindt over het algemeen dat er voldoende aan vertier wordt geboden om hun vrije tijd in te vullen. Toch zijn er een groot aantal ideeën om meer te doen, waaronder een zomerkunstmarkt, openlucht bioscoop, filmhuis en regelmatig muziek in het centrum. Misschien dat het overgrote deel van de inwoners dan niet meer hun vertier elders zoekt, zoals nu, maar dichterbij huis blijven.

Deze resultaten zijn een goede bron voor het op te stellen Dorpsplan van de werkgroep ’t Harde Vooruit. De werkgroep is bijzonder dankbaar voor de vele reacties.

Het totale rapport en de presentatie is beschikbaar via de website www.thardevooruit.nl.
Je kunt ons volgen op Facebook: www.facebook.com/thardevooruit.