Donderdagavond 22 februari jongstleden is er door 26 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6027 punten was Wim van de Worp die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars met hun puntenaantallen: Sander van de Veen 5828, Arris Klein 5328, John Koning 5302, Peter van der Burg 5224, Henk Schenk 5203 en Anneke Koning 5180.

Donderdag 1 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.