svthardeDonderdag 22 januari jongstleden is er door 48 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5745 punten was Huib Bruijnes die avond de beste. Dit zijn de andere 12 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Aart Krooneman 5592, Marten van het Goor 5546, Peter van der Burg 5312, Puck van Driesten 5269, Harm Berghorst 5148, Lub van de Schootbrugge 5084, Sienie Dunnik 5081, Brand Doornewaard 5010, Albert van Egteren 4998, Willem Sluijter 4995 en Rineke Faber en Eeltje Wijnja 4926.

Donderdag 29 januari aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.