svthardeDonderdagavond 25 augustus jongstleden, de eerste speelavond van het seizoen 2016-2017, is er door 36 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5728 punten was Eeltje Wijnja die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Bertus van Emst 5525, Jans van den Berg 5298, Sienie Dunnik 5243, Gert Drost 5204, Wim Ruitenberg 5147, Jan Hammers 5055, Albert van Egteren 4915 en Dirk Jan ter Velde 4803.

Donderdag 1 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.