Donderdagavond 31 mei jongstleden is er door 33 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5440 punten was Hendri van ’t Ende die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Hendrik Jan Groothuis 5312, Albert van Egteren 5307, Eeltje Wijnja 5149, Sander van de Veen 5147, Gert Drost 5086, Huib Bruijnes 4997 en Jan Dunnik 4973.

Donderdag 7 juni aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.