Donderdagavond 5 april jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6154 punten was Yvonne Stobbelaar die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Henk Schenk 5529, Wim van de Worp 5454, Jan van Heerde 5410, Fokke Krottje 5340, Ben Schoots 5300, Wim van Es 5288, Willem Sluijter 5283 en Aart Krooneman 5216.

Donderdag 12 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.