Donderdagavond 6 april jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5936 punten was Rineke Faber die avond de beste. Dit zijn de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Eeltje Wijnja 5888, Henry Schraven 5313, Arris Klein 5234, Gerrie Vinke 5170, Albert van Egteren 5166, John Koning 5129, Jan van Heerde 5106, Jakob Berghorst 5099 en Annie Bruijnes 5072.

Donderdag 13 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.