svthardeDonderdagavond 4 juni jongstleden is er door 48 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met een score van 5718 punten was Peter van der Burg die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Dirk Fransman 5662, Rineke Faber 5557, Anneke Wegh 5344, Albert van Egteren 5325, Hendrik Jan Groothuis 5237, Arris Klein 5232, Michael Jeensma 5142, Harm Berghorst 5115, Henk Schenk 5104, Anton van der Biezen 5035 en Willem van Suidam 5008.
Donderdag 11 juni aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.