svthardeDonderdagavond 8 oktober jongstleden is er door 48 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5714 punten was Jan van Heerde die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jenny Pannekoek 5639, Teun van Dorp 5429, Sienie Dunnik 5397, Mienie Zwerus 5252, Ben Schoots 5251, Annie Bruijnes 5205, Dirk Jan ter Velde 5103, Gerrit Wolf 5092, Henry Schraven 5061, Gerrit Knikker 5044 en Hendri van ’t Ende 5031.
Donderdag 15 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 0525 651516.

Dit zijn de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 1e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2015-2016, met 44 leden in kompetitie: Gerrit Knikker 20.669, Daaf Sjerp 20.588, Jenny Pannekoek 20.482, Gerrit Wolf 20.431, Brand Doornewaard 20.294, Annie Bruijnes 20.142, Sienie Dunnik 20.050, Henk Schenk 19.993, Rineke Faber 19.960 en Jan de Putter 19.952.