Het lukt ontwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV niet om de winkelruimte in fase 3 te verhuren. Daarmee stokt de bouw van het laatst te bouwen deel voor het nieuwe winkelcentrum in ’t Harde. De gemeente Elburg wil de vaart erin houden en heeft het initiatief genomen om het project weer op gang te brengen. De raad bespreekt de ontwikkelingen tijdens de commissievergadering ruimtelijke ontwikkeling van maandag 8 januari as.

Wethouder Jan Polinder (SGP) heeft met Centrumplan ’t Harde BV een principeovereenkomst afgesloten, die definitief wordt wanneer de raad het groene licht geeft: “Centrumplan ’t Harde BV stopt met fase 3 en draagt het project over aan de gemeente, voor het bedrag van € 925.000. Daarmee zijn wij weer eigenaar van het oude gebouw. Nu zijn we bezig met het uitwerken van de mogelijkheden voor het winkelcentrum. Daar betrekken we ook de inwoners bij. Op 28 november jl. hebben we een positieve inwonersavond gehad over dit onderwerp. Daar zijn goede ideeën aangereikt. We kijken nu naar de beste oplossingsrichting en komen daar op korte termijn op terug.”