Een delegatie van de gemeenten Elburg en Oldebroek gingen 19 december jl. naar de Tweede Kamer om een petitie te overhandigen over Lelystad Airport. Deze petitie gaven zij aan Agnes Mulder (CDA), voorzitter Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

VVD Elburg heeft er hard aan getrokken om andere partijen te overtuigen van het belang om naar Den Haag af te reizen. Al in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 9 oktober jl. heeft VVD-raadslid Rick van Velthuysen expliciet aangegeven naar Den Haag te willen gaan om zo de bewustwording te vergroten bij de betrokken Kamerleden.

Van Velthuysen: “Wij waren het toch echt die als VVD-fractie meer dan eens in raads- en commissievergaderingen hebben gezegd, “maak onze zorgen over de aanvliegroutes meer persoonlijk en ga ermee naar Den Haag”. We stonden daarin aanvankelijk alleen, maar na herhaaldelijk aandringen werd deze gedachte van de VVD gelukkig alsnog door steeds meer partijen overgenomen en heeft men uiteindelijk toch ingestemd om naar de landelijke politiek in Den Haag te gaan. Bij dergelijke vraagstukken is het simpelweg belangrijk om samen op te trekken, je stem te laten horen en onze zorgen met een duidelijke afzender te adresseren.”