fietspadn309tijdelijk‘T HARDE – De werkzaamheden aan het project ‘Reconstructie viaduct en kruising N309-A28’ vorderen gestaag en de eerste weekendafsluiting is achter de rug. Tijd voor een korte update van de stand van zaken en een doorkijk in de planning voor de aankomende werkzaamheden. Afgelopen weekend is de eerste weekendafsluiting geweest waarin de onderdoorgang onder de N309 was afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In dit weekend is de verlaging van de N309 gerealiseerd. Doordat het nieuwe viaduct een grotere overspanning krijgt, en van 2 naar 1 tussensteunpunt gaat, is een dikkere liggerconstructie benodigd. Om te waarborgen dat er voldoende doorrijdhoogte is voor het verkeer is de N309 afgelopen weekend verlaagt.

Nieuw (tijdelijk) fiets- en voetpad
Sinds vorige week is het nieuwe fiets- en voetpad in gebruik genomen aan de westzijde van de N309. Deze situatie blijft de komende periode gehandhaafd. Zo hebben fietsers en voetgangers een vaste route en kunnen ze veilig langs de werkzaamheden geleid worden.

Verkeershinder A28
Vanaf zondagmorgen 3 juli 2016 gebruikt het verkeer over het noordelijke viaduct van de A28 vier versmalde rijstroken met een snelheidsbeperking van 70 km/u. Door deze situatie is het zuidelijke viaduct vrijgekomen van het verkeer en kan hier gewerkt worden aan het slopen van het bestaande viaduct en bouwen van het nieuwe.