vuursteuncommando‘T HARDE – Op zaterdag 21 september vond in ’t Harde op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) de relatiedag van het Vuursteuncommando (VustCo) plaats. Het is een jaarlijks terugkerende dag waarop al het personeel van de eenheid en hun relaties in staat worden gesteld om onderlinge contacten te leggen en waarbij de relaties inzicht krijgen in de werkzaamheden en de (woon- en) werkomstandigheden van de medewerker.

De steun van familie en relaties is voor het welzijn van de medewerker van groot belang en verdient continu de aandacht, ook buiten de context van uitzendingen. Begin 2013 is het VustCo opgericht. Dit is gepaard gegaan met het komen en gaan van mensen op de diverse functies. Om de familie en relaties van de medewerkers van het VustCo kennis te laten maken met deze nieuwe eenheid werd de relatiedag georganiseerd. Elke deelnemende VustCo medewerker mocht tot drie relaties uitnodigen voor het bijwonen van deze dag. Het doel van deze dag was om de familie en relaties van alle medewerkers van het VustCo kennis te laten maken met zoveel mogelijk aspecten van de eenheid.