LogoPGtHarde’t HARDE – De jaarlijkse talentendag die zaterdag 21 september plaatsvond bij de Maranathakerk in ’t Harde, heeft 1000 euro opgebracht voor de voedselbank door de verkoop van ruim 2000 loten. Dit bedrag zal worden overgemaakt aan de Voedselbank Elburg-Oldebroek. Een cheque is overhandigd aan bestuurslid, de heer J. Jobse.

De commissie Talentendag bedankt alle lotenverkopers en vrijwilligers van deze dag en iedereen die een talent heeft aangeboden.

De totale opbrengst van de talentendag bedroeg € 4.350,00. De talentendag maakte onderdeel uit van de opening van het winterseizoen van de Protestantse Gemeente ’t Harde. Tijdens de talentendag werden er door gemeenteleden tal van activiteiten aangeboden en gevraagd. Een ieder was welkom om zijn of haar eigen talent in te zetten; en een ander kon dit – tegen een schappelijke prijs- afnemen. De opbrengst gaat naar de Protestantse Gemeente.

Kijk op www.pgtharde.nl voor verdere informatie of zie www.facebook.com/TalentendagProtestantseGemeentetHarde