‘T HARDE – Provinciale Staten van Gelderland zijn, zoals verwacht, akkoord gegaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten 3 rondwegvarianten voor ‘t Harde en Oostendorp te onderzoeken.

PS hebben gisteren ingestemd met het opstellen van milieueffectrapportages voor het aanpassen van de Eperweg (N309) die door ‘t Harde loopt en voor twee oostelijke rondwegen (2 en 5) om ‘t Harde.
Ook geven PS 6 miljoen euro uit aan het verbeteren van de aansluiten van de Eperweg met snelweg A28. Bij de afrit van de snelweg worden onder meer verkeerslichten geplaatst.
Over een jaar worden de uitkomsten van de milieueffectrapportages verwacht, waarop de nieuwe Provinciale Staten een definitief besluit nemen over een rondweg om ‘t Harde en Oostendorp.
De Elburger wethouder Henk Wessel is tevreden met het besluit van PS: “Ik ben zeer tevreden met dit besluit. Er wordt met alle meningen rekening gehouden. Snel aansluiting verbeteren en MER starten.”