‘T HARDE – Wethouder Henk Wessel geeft donderdag 13 oktober het officiële startsein voor de grootschalige herinrichting van de buurt: ’t Harde-Noord. Met deze herinrichting gaat het hele gebied op de schop.

Het gebied ligt ingesloten tussen de Wolkamerweg, Munnikenweg, Herenveldweg en de Eperweg. Wessel benadrukt de positieve betrokkenheid van de bewoners: “Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de wijk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bewoners, verkeersadviesgroep en het wijkcomité. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden in juni 2012 gereed.”

De wegen in het gebied bestaan op dit moment uit een asfaltverharding. In de nieuwe situatie is gekozen voor een betonklinker. Volgens Henk Wessel heeft dit een aantal voordelen. “Het wegprofiel krijgt een ander, vriendelijker karakter en ontstaat er meer kleur in de buurt. Voor wat betreft de trottoirs verandert er niets, die blijven bestaan uit tegels.”

Op dit moment is in de wijk een groot tekort aan parkeerplaatsen. Dit gaf voor de hulpdiensten de nodige problemen doordat soms de doorgang geblokkeerd werd. Door het toepassen van een eenrich-tingsmaatregelen is ruimte gecreëerd voor zowel de doorgang van hulpdiensten als wel ruimte voor parkeerplaatsen. Henk Wessel: “Ik denk dat alle bewoners tevreden zijn. Het aantal parkeerplaatsen in de wijk neemt toe met 96 extra parkeerplaatsen. Een belangrijk winstpunt voor de wijk.”

Het huidige riool bestaat uit een gemengd stelsel. Henk Wessel: “Net als bij andere buurten vervangen we dit door een gescheiden stelsel. Hierbij wordt het hemelwater en vuilwater gescheiden afgevoerd. Bijzonder is dat voor het hemelwaterriool een infiltratiebuis wordt gebruikt, hiermee wordt het opge-vangen hemelwater geïnfiltreerd in de ondergrond. Dit is zeker te danken aan de bereidheid van de bewoners. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om de regenpijpen van het dak kosteloos te koppelen op dit hemelwater riool. Hierop heeft 95 % van de bewoners positief op gereageerd. Vanuit duurzaam waterbeheer is dit een belangrijke ontwikkeling.”