Werkgroep_20160111’t Harde – In de vorige bijeenkomst van 11 januari zijn mooie stappen gezet in de ontwikkeling van het Dorpsplan voor ’t Harde. 16 Inwoners hebben nu definitief hun medewerking toegezegd. Ook zijn toen de hoofdthema’s in principe bepaald:
1. Identiteit
2. Wonen
3. Vrije tijd
4. Economie en Toerisme
5. Natuur en Omgeving
6. Zorg en Welzijn

Aan de deelnemers van 16 februari wordt gevraagd na te denken (per thema) over de volgende vragen: Wat speelt er? Wat gaat goed? Wat kan beter?

(Laat daarbij je gedachten de vrije loop……. Dromen mag……)

Tot nu toe is veel aandacht besteed aan planproces. 16 februari wordt gestart met de inhoud! Dan staat de derde werkgroep-bijeenkomst gepland. Alle inwoners van ’t Harde zijn opnieuw van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Als je de vorige keer (of keren) niet kon dan is dat geen enkel probleem. Je kunt de 16e gewoon (weer) aanhaken. Het gaat over je eigen dorp dus je zit er zo weer in. Dat geldt ook voor degenen die nog niet eerder zijn geweest.

Wanneer: 16 februari 2016, 20:00u
Waar: MFC Aperloo
Wie: betrokken Hardenezen, die mee willen werken aan een verbeterde leefbaarheid

Kom gerust ook jouw bijdrage is gewenst!