svtharde’t HARDE – Donderdagavond 16 januari jongstleden is er door 40 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub S.V. ’t Harde in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. Met de score van 5830 punten was Jans van den Berg die avond de beste.

Dit zijn de 9 andere prijswinnnaars van die avond met hun puntenaantallen: Peter van der Burg 5806, Sienie Dunnik 5485, Anneke Wegh 5480, Henk Schenk 5449, Dave Sjerp 5329, Anneke Koning en John Koning 5205, Jakob Berghorst 5158 en Henry Schraven 5129.

Donderdag 23 januari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg, tel. 0525 652160, Arris Klein, tel. 0525 651669 of Gert Drost, tel. 0525 651516.