De vergunningen voor de bouw van twee vrijstaande huizen en een bijgebouw aan de Brandweg in ’t Harde zijn door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg verleent. Hierdoor kan de bouw, nadat de beroepstermijn van 6 weken afloopt, beginnen. In deze periode van 6 weken kan er nog bezwaar worden aangetekend tegen dit besluit.

Op de lokatie waar de woningen moeten komen staat momenteel nog een boerderij met bijbehorende bebouwing.

{plusone}