Het slopen van de laatste delen van het ‘oude’ winkelcentrum is zo goed als afgerond. Tijdens de sloop kwamen wij een lichte verontreiniging met asbest en een oude olietank in de ondergrond tegen. Deze mag je niet zomaar verwijderen. Nader onderzoek is uitgevoerd en we wachten op de uitslag zodat we weten hoe het asbest en de olietank het beste verwijderd kunnen worden. We gaan er vanuit dat we dit eind maart kunnen afronden.

Met de klankborgroep Centrumplan is nagedacht over de tijdelijke situatie. Wat gaan we doen? In de eerste plaats wordt het gedeelte van de Sportlaan tegenover Deen Supermarkten gereconstrueerd. De asfaltweg wordt opgebroken en hiervoor komt een nieuwe weg van betonstenen in de plaats. Verder brengen we een keerwand aan om het hoogteverschil tussen de weg en het parkeerterrein op te vangen. Op het plein komen 3 Tulpenbomen en brengen we kabelverlichting aan, die tijdelijk wordt verbonden aan palen (totdat fase III is gebouwd).

Het bouwterrein van fase III wordt geëgaliseerd en ingezaaid. De klankbordgroep heeft geadviseerd om wat bloemrijke borders aan te leggen en twee picknicksetjes te plaatsen. De werkzaamheden worden samen met het Groen Team van de stichting Wiel uitgevoerd. “We zoeken de samenwerking met het dorp en de omwonenden”, zegt wethouder Jan Polinder, “we willen dat het deze zomer, ondanks dat het centrum niet af is, goed toeven is in het winkelcentrum op ’t Harde.”

Stand van zaken definitieve plannen
De gemeente heeft contacten gelegd met alle partijen die zich bij de gemeente hebben gemeld nadat bekend werd dat de samenwerkingsovereenkomst beëindigd zou worden. De wensen die wij op de bewonersavond in november jl. hebben opgehaald zijn gebundeld met de andere ideeën, met het dorpsplan en maken deel uit van de gesprekken met de gegadigden. Wethouder Jan Polinder: “Wij zijn hoopvol en verwachten nog dit voorjaar met een partij overeenstemming te bereiken over een definitieve invulling van het laatste deel van het winkelcentrum.”