‘T HARDE – Er zijn vier varianten voor een rondweg om ‘t Harde en Oostendorp. Bekijk ze hier en spreek uw voorkeur uit.

 

In de laatste vergadering voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011 valt de beslissing over de rondweg om ‘t Harde en Oostendorp. Althans, welke van de vier voorkeursvarianten het gaat worden.

Nut een noodzaak

Commissaris van de koningin Clemens Cornielje gaat ervan uit dat begin volgend jaar de knoop doorgehakt wordt. “Maar dan moeten nut en noodzaak nog wel officieel vastgesteld worden. Ook moet er nog een milieueffectrapportage opgesteld worden.” Conclusie: “Als er een besluit is genomen, kan het nog vijf tot zeven jaar duren voor de rondweg er ligt.”

75 procent voor

De rondweg is zowel voor dorpscomité als politiek een vurige wens. Een enquête onder inwoners van ‘t Harde heeft aangetoond dat 75 procent van het dorp ook een rondweg wil.

Drukste wegen provincie

Raadslid Wim Hoeve (Algemeen Belang) heeft bij Cornielje nogmaals een pleidooi gehouden voor een rondweg om ‘t Harde en Oostendorp. “Met zo’n 16.000 auto’s per dag behoort de N309 (Eperweg) bij ‘t Harde tot de 15 procent drukste wegvakken van Gelderland. Met 14.000 auto’s doet Oostendorp daar niet veel voor onder.”

Dichtslibben Eperweg

Een rondweg moet het dichtslibben van de Eperweg met verkeer naar en vanaf de A28 in de spits voorkomen. Daarnaast moet de rondweg de Zuiderzeestraatweg Oost bij Oostendorp verkeersluwer maken.

De varianten

Voor het zover is moet een keuze gemaakt worden uit vier varianten. Bij variant 0 gebeurt niets, bij 2 komt de rondweg westelijk van ‘t Harde vlak langs het spoor, uitkomend bij de rotonde Zuiderzeestraatweg Oost/Flevoweg. Varianten 3a en 3b gaan aan oostelijke (Oldebroekse) zijde om ‘t Harde en steken vervolgens net buiten ‘t Harde de Eperweg over om ook bij de Flevoweg uit te komen.

1 November wordt een infoavond gehouden over de rondweg in het Elburger gemeentekantoor. Lees in onderstaande link meer over die avond:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/oktober/22/bijeenkomst_over_verkenning_n309_t_harde_oostendo