‘T HARDE – Ondanks zeven bezwaarmakers die hun bezwaren tegen een nieuw centrum van ’t Harde uitvechten tot aan de Raad van State, gaan de voorbereidingen op de eerste bouwfase gewoon door. De ondernemersvereniging overweegt vanwege een ingediend bezwaarschrift één van haar leden te royeren.
 “De voormalige outlet wordt geschikt gemaakt om daar een aantal winkels tijdelijk te kunnen huisvesten. De verwachting is dat wij ons pand in oktober gaan verlaten.” zegt Hans Nab, voorzitter van de ondernemersvereniging ’t Harde en eigenaar van de slijterij en delicatessenwinkel Vale Ouwe. Ook Dickhof Rijwielen verhuist naar het pand van de voormalige outlet. Fysiotherapie Louwen/Muilwijk en de huisartsenpraktijk van dr. Eenkema van Dijk verhuizen naar de Sportlaan.

“Medio oktober heeft de Raad van State haar uitspraak gedaan. Op basis van de Crisis- en Herstelwet die van toepassing is op het centrumplan, wordt de procedure versneld doorlopen” informeert Nab: “Van de 7 bezwaarmakers zijn er 5 die dit vanwege planschade doen. De overige twee, daarvan is er één geen direct belanghebbende (Strijkert) en onze verwachting is dat die bezwaren gepareerd worden door de raad van State.”

De ondernemersvereniging is ronduit teleurgesteld door het protest tegen het centrumplan van Spar Schipper: “Nota bene één van onze eigen leden. De organisatie Spar en de uitbater van de Spar zijn het niet eens met de plannen. Wij overwegen hem te royeren als lid van de ondernemersvereniging.”

De ondernemersvereniging ’t Harde is ook laaiend op wethouder Jan Polinder. Polinder liet eerder weten teleurgesteld te zijn over de bezwaren die werden ingediend op de wijziging van het bestemmingsplan centrum ’t Harde. Volgens het bestuur van de plaatselijke ondernemers geeft Polinder het verkeerde signaal af en dekt hij zijn eigen hachje in voor wanneer er later mogelijk toch vertraging komt. “Daar is hij geen wethouder voor geworden, om zich in persberichten te beklagen over de voortgang van het centrumplan” zegt Hans Nab, voorzitter van de ondernemersvereniging.De winkeliers vinden dat de wethouder niet met een ‘zielig verhaal’ naar buiten moet komen, maar dient te werken aan een oplossing.

Het centrumplan wordt in drie fasen gebouwd. De eerste fase houdt in dat de panden aan de Oldenboschweg worden gesloopt en fysiotherapie en huisartsenpraktijk naar het centrum verhuizen. Een nieuwe BONI supermarkt wordt op de vrijgekomen locatie gebouwd.

winkelcentrum_rtharde

{plusone}