ELBURG – Vandaag worden de bewoners van ’t Harde en Oostendorp ingelicht door provincie Gelderland over de stand van zaken betreffende de rondweg. Dit gebeurt tijdens een inloopbijeenkomst die van 17.00 tot 20.30 uur gehouden wordt in MFC Aperloo ’t Harde.

Provinciale Staten gingen eerder dit jaar akkoord met het voorstel om een milieueffectonderzoek uit te voeren. Een MER (Milieu Effect Rapportage) brengt in kaart wat de gevolgen zijn van twee oostelijke rondwegtracé’s bij ’t Harde, de zuidelijke rondwegtracé’s bij Oostendorp en het opwaarderen (zonder aanleg rondwegen) van de bestaande N309.
De notitie ‘reikwijdte en detailniveau’ die sinds vorige week op de website van de provincie te vinden is, betekent de formele start van de m.e.r-procedure. Het einde van die procedure is het definitieve besluit van Provinciale Staten over de rondwegvarianten, een besluit dat pas over enkele jaren te verwachten valt. De oostelijke rondwegmogelijkheden zijn: kort om ’t Harde of ruim om ’t Harde (Laanzicht) De keuzemogelijkheden ten zuiden van de Zuiderzeestraatweg bevinden zich tussen de Broekdijk en gemeentekantoor Oostendorp.
Een mogelijke rondweg zal daar bij voorkeur ‘onzichtbaar’ in het open landschap worden aangelegd. Voor de rondweg bij Oostendorp is overigens nog geen geld beschikbaar. Wat de schade van een rondweg is voor het oostelijk van ’t Harde gelegen, kwetsbare, Natura 2000-gebied, lijkt de hamvraag te zijn. Ook speelt de vraag wat sluiting van de Eperweg betekent voor de lokale middenstand een cruciale rol. Esther Breugelink laat weten dat een onderzoeksbureau bezig is om in opdracht van de provincie de sociaal-ecomische gevolgen van de aanleg van een rondweg te definiëren.

{plusone}