T HARDE – ‘ In ’t Harde is onrust ontstaan na een persbericht van de gemeente over de bouw van het nieuwe winkelcentrum.

Wethouder Jan Polinder sprak vorige week zijn teleurstelling uit over bezwaren tegen het bestemmingsplan Centrum ’t Harde. Volgens Polinder gaat het financiële eigenbelang van enkele bezwaarmakers ten koste van het algemeen belang. “Je teleurstelling uiten lost niets op. Dan had de gemeente meer moeten doen om er met iedereen uit te komen, want de gevolgen zijn desastreus. Nu zaait de wethouder al dan niet bewust onrust en lijkt het alsof hij een slag om de arm houdt ten aanzien van het nieuwe winkelcentrum. Dit is niet het signaal dat je nu moet afgeven. De gemeente hoort te zeggen dat het allemaal goed komt en het niet laten aankomen op gerechtelijk procedures, want die hebben ze al eens eerder verloren. Het is te makkelijk om de bezwaarmakers de zwarte piet toe te schuiven, ook al zijn ook wij het niet met ze eens”, reageert Henk Haklander namens de ondernemersvereniging. Die heeft bij de Raad van State inzage gevraagd en gekregen in de bezwaren. In totaal zeven personen hebben beroep ingesteld bij de Raad van State, waarvan vier een voorlopige voorziening hebben aangevraagd, waaronder de Spar. Hierop zal binnen twee maanden uitspraak worden gedaan. Gevolg is wel dat het licht voor bouw nog steeds niet op groen staat. “We willen de beweegredenen weten zodat we daarover in gesprek kunnen gaan, want tot nu toe zijn we daarin niet gekend. Er staat simpelweg teveel op het spel. De middenstand verkeert in zwaar weer, omdat het allemaal al zo lang duurt. We kunnen ons geen verdere vertraging veroorloven en zullen ons in dat geval beraden op een schadeclaim”, zegt Haklander. Sinds de brand bij Blokker in 2007 verkeert het winkelcentrum in desolate staat. Al zeker tien jaar wordt over nieuwbouw gesproken. Als de Raad van State de verzoeken om een voorlopige voorziening afwijst, kunnen ontwikkelaars UWOON en ABP beginnen met bouwen.

{plusone}