gemeente-elburg-logoOp de Stadsweg tussen Hoge Enk en ’t Harde geldt- m.u.v. de zuidoostelijke ca. 300 m- een maximum snelheid van 80 km/uur. De reden waarom de Stadsweg geen deel uitmaakt van de in 2002 in het gehele buitengebied van de gemeente Elburg ingestelde 60 km/uur-zones, staat verwoord in het verkeersbesluit van destijds: Het huidige wegbeeld van de Stadsweg (rechte, relatief brede weg) nodigt echter niet zonder meer uit tot het respecteren van een maximum snelheid van 60 km/uur.

Het nemen van snelheidsremmende maatregelen op deze wegen ligt echter op dit moment minder voor de hand, omdat de mogelijkheid bestaat dat deze op termijn een gebiedsontsluitende functie krijgen (na aansluiting op een eventueel aan te leggen zuidelijke rondweg om Oostendorp. Ook is het ongevallenbeeld niet zodanig dat met snelheidsremmende maatregelen op specifieke locaties een beduidende verhoging van de verkeersveiligheid mag worden verwacht.

Voor volledig bericht zie website Gemeente Elburg.