centrumthardeDe voorbereidingswerkzaamheden voor de 2de fase van het winkelcentrum zijn zo goed als afgerond. In de afgelopen week is een aanvang gemaakt met het gereedmaken van de bouwput. Langzaam maar zeker gaat het plan nu over naar de bouwfase. De aannemer die voor Centrumplan b.v. de bouw voor de 2de fase op zich neemt is bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn b.v..

Ufkes staat als ‘bewuste bouwer’ voor de taak om zo efficiënt mogelijk te werken en daarbij zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving, de bewoners en de ondernemers. Het is onvermijdelijk dat tijdens de bouw af en toe overlast wordt ondervonden. Hierbij valt te denken aan stof, geluid en de nodige transportbewegingen voor de aan en afvoer van materialen.Bij ernstige hinder zal Ufkes de omgeving vooraf informeren.

Heeft u opmerkingen en/of vragen dan kunt u dit melden op de website www.bewustebouwers.nlDe verwachting is dat de werkzaamheden van fase 2 gereed zijn in het 2de kwartaal van 2017.