’t HARDE – De vrijwilligers van het nieuwe wijkcentrum Jeanne D’arc in ’t Harde hebben maandag 9 december het vrijwilligerscompliment van de gemeente Elburg ontvangen. Wethouder Krooneman overhandigde het compliment aan mevrouw Van Vlist. ,,Met het compliment wil de gemeente laten zien dat het werk en de inzet van vrijwilligers enorm gewaardeerd wordt.” Het waren de lovende woorden aan het adres van het wijkcentrum.

,,Met het uitdelen van het vrijwilligerscompliment worden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet, maar is specifiek aandacht voor deze vrijwilligers.” Wijkcentrum Jeanne D’arc is gehuisvest aan de Hertog Willemweg 3 in ’t Harde en daar vond de bijeenkomst maandagmiddag ook plaats.